Oud land
Gijverinkhove maakt deel uit van een soort eiland in de regio sedert de IJstijd. Het laagplateau van Izenberge, ook zadeldal van Gijverinkhove genoemd, behoort tot de oudste gronden van onze regio. De ondoorlaatbare lagen met Ieperse klei veroorzaakten voor de vroege landbouwers heel wat problemen. Zo moest er al heel vroeg met een soort drainage-systeem worden gestart ofwel was het gevolg verzopen landerijen en bijgevolg veel kleinere landbouwpercelen. De hofplaatsen werden zo op een hoger gelegen stuk grond gebouwd, omringd door wallen die deels voor drinkwater konden worden gebruikt.

Mooie omgeving
Vakantieverblijf ‘t Bloesemhof ligt op vandaag middenin een typerend landschap. Ter hoogte van Gijverinkhove en Izenberge hebben de weilanden nog losstaande knot/bomenrijen. Vroeger was de perceelrandbegroeiing veel dichter en meer aaneengesloten dan nu. De kerk van Gijverinkhove met kerkhof, en de pastorie met ommuurde tuin vallen op in het landschap omdat ze op de hoogste stukken van de omgeving liggen en door de omgevende bomenrij. De onderste lagen van de kerk bestaan uit zandsteen en zijn waarschijnlijk de resten van de Romaanse kerk. Ook de waardevolle hoeve Kasteelhof en een deel van de vroegere kasteelgracht spreken voor zich.

Traditie van fruitkwekers
De familie Delanoeye uit Gijverinkhove heeft een lange traditie van kwalitatief fruit telen achter de rug. De liefde voor het vak en dit product is een rode draad doorheen het leven van Geert en zijn familie. De sfeervolle winkel waar Ingrid zich vooral op toelegt, brengt vers fruit van eigen kweek (aardbeien, appelen en peren) aan de man.
Daar bovenop worden groenten, uitheems fruit en een grote selectie voeding aangeboden.